Vítáme Vás na stránkách naší školičky kam chodí malí i velcí rádi.

Kde se nacházíme? Na západním okraji Prahy v lokalitě s pěknou přírodou. Přesto, že jsme velmi blízko hlavního města a letiště Ruzyně, naše okolí nabízí nádherné rybníky, lesíky protkané cestičkami vybízející k procházkám v přírodě. Nechybí ani historické památky – zámek z 16. století s dochovanými freskami a krásnou obřadní síní, kde dnes sídlí Městský úřad Hostivice. Za povšimnutí také stojí kostel sv. Jakuba a Litovická tvrz.

O nás …. Budova mateřské školy se nachází zhruba uprostřed města. V jedenácti třídách je zapsáno 260 dětí a školní jídelna uspokojuje 235 strávníků. Jedna ze tříd je umístěna v budově Základní umělecké školy v Hostivici při Základní škole Hostivice. Další dvě třídy s kapacitou 35 dětí jsou na adrese K Višňovce 1380 ,Hostivice .

O děti pečuje 24 pedagogických pracovníků . Pro paní učitelky se práce stala koníčkem, náplní života a věřte, že na vzájemných vztazích je to znát!

Naše filozofie – chceme vést děti krásnou krajinou dětství a seznamovat je se všemi rozmanitostmi života. Hrou a praktickými činnostmi děti rozvíjet, učit je kompetencím potřebným pro další fungování ve společenství vrstevníků i dospělých.