MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

Příjmací řízení

Informace pro rodiče

Zápis do Mateřské školy Hostivice , okres Praha- západ od šk.roku 2020/21

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  HOSTIVICE , OKRES PRAHA-ZÁPAD

VYHLAŠUJE V SOULADU SE ZÁKONEM č. 561 / 2004, § 34

 

 ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

na školní rok 2020/2021

Ve dnech 5. a 6.5.2020  od 13,00-17,00 hodin proběhne zápis dětí do MŠ.

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1.4. 2020 v MŠ , nebo na internetových stránkách školy,kde najdete  i bližší  informace  k  zápisu a

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v  Hostivici, okres Praha-západ.

V posledním ročníku před nástupem k docházce do základní školy je předškolní docházka pro dítě povinná .Ze zákona tedy vyplývá rodičům povinnost dítě do mateřské školy přihlásit .

Děti přijaté v tomto správním řízení nastoupí do mateřské školy od září 2020

 

Petra Bělohlávková, ředitelka školy

EU