MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

Spolupráce se sponzory

Děkujeme firmě PORTA s.r.o zastoupené
panem Mgr.Janem Jelínkem za sponzorský finanční dar.

EU