MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Hostivice, okres Praha západ 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám 13, 253 01 Hostivice

3. Organizační struktura

Mateřská škola
Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Hostivice, okres Praha západ 
Litovická 107 
Hostivice 253 01 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Hostivice, okres Praha západ  
Litovická 107 
Hostivice 253 01 

4.3 Úřední hodiny

Po až Pá:  8:00 – 13:00 hod
případně po telefonické domluvě – tel.: 220 98 04 88

4.4 Telefonní čísla

Mobilní telefon 607 116 346
Pevná linka  220 98 04 88

4.5 Adresa internetové stránky

ms.hostivice.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Hostivice, okres Praha západ  
Litovická 107 
Hostivice 253 01 

4.7 Aresa elektronické podatelny

mshostivice@volny.cz

4.9 Datová schránka

a4xin6b

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 383276329, kód banky: 0800

6. IČO

47003391

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ŠVP - Oficiální stránka MŠ Hostivice

8.2 Rozpočet

o-skole/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet/

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem podání a podnětů
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nebyla pro MŠ Hostivice vydána.

Kontaktní formulář

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Nejsou.

13.2 Výhradní licence

Nejsou.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

o-skole/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zpravy/

EU